TYTD (Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler)


Ders Hakkında

Zorunlu Temel Kültür dersi, Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler (TYTD) adı altında her dönem ağırlıklı olarak birinci sınıf öğrencilerine verilmektedir. Ders, modernleşme tarihinin önemli dönüm noktalarını kavramsal ve analitik bir yöntemle öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin tarihsel ve gündelik siyasal ve toplumsal olguları daha iyi yorumlayabilecekleri ve kendi disiplinlerinde aldıkları eğitimi tamamlayacak şekilde düzenlenen ders, bugünün kritik gelişmelerine de ışık tutabilmeyi bir hedef olarak belirlemiştir. Örgün eğitim sınavları 2 vize bir final (%30, % 30, % 40), uzaktan eğitim sınavları ise  1 vize, 1 final (%50, %50) olarak düzenlenmiştir.


Sınavlar ve ders hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasını ziyartet edin. Derste ismi geçen kitaplar ve ilgilenme ihtimaliniz olan diğer kaynaklar için lütfen KLASİKLER sayfasını ziyaret edin.


Ders Konuları

Feodalizmin Sonu

1. Avrupa'da Feodal düzen ve dönüşümü

2. Rönesans

Erken Modern Dönem

1. Reformasyon ve Toplumsal Dönüşüm

2. Demografik Dönüşüm

3. Askeri Devrim

4. İletişim alanındaki dönüşümler

5. Kentleşme

6. Matbaa ve Okur-Yazarlık

7. Coğrafi Keşifler

Siyasi Dönüşüm

1. Merkezileşme

2. Modern Devletin Doğuşu 

Aydınlanma ve Fransız Devrimi

Endüstri Devrimi

1. Ekonomik Dönüşüm - Metalaşma

2. 19. Yüzyılda Avrupa'da Düşün Akımları: Romantizm, Liberalizm, Muhafazakârlık

Ulus Oluşumu ve Milliyetçilik

İmparatorlukların Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni: 20. Yüzyıl ilk yarısı 

1. Ulus Devletlerin dönüşümü ve 1917 Ekim Devrimi

2. 1930'lar: Dünya Ekonomi Buhranı

3. II. Dünya Savaşı

Osmanlı'nın Modernite ile Karşılaşması

1. II. Mahmut'tan itibaren reform çabaları

2. Tanzimat - Yeni Bürokrasi - Yeni Siyaset

3. Osmanlı'nın Dağılması