SSS

Sıkça Sorulan Sorular

* Derslerde devam mecburiyeti var mı? Evet var, ama derslere katılım performansının notlara doğrudan etkisi minimal.  Buna karşın derse girmeden başarılı olma oranları bir hayli düşük.

* İkinci kez dersi alanlar için de devam mecburiyeti var mı?  Evet var.

* Klasik sınavlarda cevaplar yoruma mı bilgiye mi dayalı? İkisi birbirini dışlayan kategoriler değil.  Herkes klasik bir sınav sorusunu kendi tarzına göre cevaplar, ama derste öğrendiklerimiz ışığında.

* Sınavlar test mi, klasik mi? Kültürel Çalışmalar ve Kimlik dersinin sınavları klasik,  Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler dersinin sınavları ise test tarzında.

* Kaç soru sorarsınız? Ne yazık ki bu sorunun cevabını son dakikaya, soruları hazırlayana kadar ben de bilmiyorum.

* Toplumsal Yapılar dersinde, sınav haricinde ödev veya sunum yapabilir miyiz?  Hayır.  Topumsal Yapılar dersinde başarı performansı bütün gruplarda %30’ar iki vize ve %40 final neticesinde değerlendiriliyor.

* Katalog sistemi mi, çan sistemi mi uygulanıyor notlama yapılırken?  Katalog sistemi.  Ortalamaya göre iki farklı katalog sisteminden biri kullanılıyor.

* Sınavların telafisi var mı?  Ancak resmi bir yazıyla belgelenebilen mazeretler için telafi sınavı verilebilir.  Bu gibi durumlarda da en kısa zamanda öğrencinin benimle temas kurması gerekir.  Telafi sınavlarına not yükseltmek için ayrıca girilemez.

* Toplumsal Yapılar dersi hakkında oradan buradan duyduklarım ders hakkında bana bir fikir verir mi?  Çoğu zaman hayır.  Her hocanın kendine göre bir tarzı olduğu gibi her öğrencinin de yaşadıkları ve beklentileri birbirinden farklıdır.  Ders hakkında zaman içinde oluşmuş birçok efsaneden en yaygın olanları...

* Sadece kitaptan çalışmak yeterli mi? Kesinlikle değil. Derse girip iyi dinlemek, anlamak gerekiyor, ama bu da yeterli değil.  Not tutmak çok önemli