Klasikler

TYTD Dersi İçin

Bu bölümde Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler dersinde sözü geçen bazı eserlerin listesini bulacaksınız.  Feodal dönemin sonundan II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar değişik zamanlarda yazılmış klasikler.  Şunu akılda tutmak gerekir ki klasik metinleri okumak zordur.  Zaman zaman bu metinler okuyucuya anlaşılmaz veya kopuk gelebilir.  Bazen de yazıldıkları döneme göre bir hayli farklı ve bağlam-dışı okumalar yapabiliriz.  Her ne kadar genel ve şematik olsa da zannediyorum dersimizde edindiğimiz tarihsel bağlam ışığında bu eserlere göz atmak bize daha “sadık” bir okuma ve ilgili döneme dair belli bir aşinalık imkanı sunacaktır.  Adı üstünde klasik sayıldıkları için birçok eserin zaman içinde birden fazla yayınevi tarafından basılmış birden fazla çevirisini bulmak mümkündür.


boccacio




  Decameron (1353), Giovanni Boccaccio




shapeimage 2.png





Deliliğe Övgü (1509), Desiderius Erasmus






shapeimage 3.png




       Prens (1513), Niccolo Machiavelli

shapeimage 4.png







    

           Ütopya (1516), Thomas More





Don Kişot (1615), Miguel de Cervantes


Hükümet Üzerine İki İnceleme (1689), John Locke


Gulliver’in Seyahatleri (1726), Jonathan Swift


Kanunların Ruhu Üzerine (1748), Montesquieu


Candide ya da İyimserlik (1759), Voltaire


rousseau.jpg





Toplum Sözleşmesi (1762), Jean-Jacques Rousseau 





shapeimage 5.png




Ulusların Zenginliği (1776), Adam Smith

shapeimage 6.png







1844 El Yazmaları (1844), Karl Marx




Komünist Manifesto (1848), Karl Marx & Friedrich Engels 


Özgürlük Üstüne (1859), John Stuart Mill

shapeimage 7.png




Batı Cephesinde Yeni Birşey Yok (1929), Erich Maria Remarque

shapeimage 8.png







Cesur Yeni Dünya (1932), Aldous Huxley

shapeimage 9.png







Hayvan Çiftliği (1945), George Orwell

shapeimage 10.png







1984 (1949), George Orwell





GENEL KAYNAKLAR 


huberman.jpg




   Feodal Topumdan Yirminci Yüzyıla (1936), Leo Huberman (İstanbul: İletişim, 2002)




Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri: Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü (1966), Barrington Moore, Jr. (Ankara: İmge, 2003)


Uluslar ve Ulusçuluk (1983), Ernest Gellner (İstanbul: Hil Yayınları, 2008)


Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması (1991), Benedict Anderson (İstanbul: Metis, 2004)


Milletler ve Milliyetçilik: 1780'den Günümüze Program, Mit, Gerçeklik (1991), Eric J. Hobsbawm (İstanbul: Ayrıntı, 1995)


stone.jpg




Birinci Dünya Savaşı (2009), Norman Stone (İstanbul: Doğan Kitap, 2010)






shapeimage 11.png




Modernite ve Holocaust (1989), Zygmunt Bauman (İstanbul: Versus Kitap, 2007)








332434 2.jpg




  Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı (1998), Mark Mazower (İstanbul: Yapı Kredi, 2010)