Klasikler

(TYTD)

Bu bölümde Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler dersinde sözü geçen bazı eserlerin listesini bulacaksınız.  Feodal dönemin sonundan II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar değişik zamanlarda yazılmış klasikler.  Şunu akılda tutmak gerekir ki klasik metinleri okumak zordur.  Zaman zaman bu metinler okuyucuya anlaşılmaz veya kopuk gelebilir.  Bazen de yazıldıkları döneme göre bir hayli farklı ve bağlam-dışı okumalar yapabiliriz.  Her ne kadar genel ve şematik olsa da zannediyorum dersimizde edindiğimiz tarihsel bağlam ışığında bu eserlere göz atmak bize daha “sadık” bir okuma ve ilgili döneme dair belli bir aşinalık imkanı sunacaktır.  Adı üstünde klasik sayıldıkları için birçok eserin zaman içinde birden fazla yayınevi tarafından basılmış birden fazla çevirisini bulmak mümkündür.

boccacio
  Decameron (1353), Giovanni Boccaccio

shapeimage 2.png
Deliliğe Övgü (1509), Desiderius Erasmus


shapeimage 3.png
       Prens (1513), Niccolo Machiavelli

shapeimage 4.png    

           Ütopya (1516), Thomas More

Don Kişot (1615), Miguel de Cervantes


Hükümet Üzerine İki İnceleme (1689), John Locke


Gulliver’in Seyahatleri (1726), Jonathan Swift


Kanunların Ruhu Üzerine (1748), Montesquieu


Candide ya da İyimserlik (1759), Voltaire


rousseau.jpg

Toplum Sözleşmesi (1762), Jean-Jacques Rousseau 

shapeimage 5.png
Ulusların Zenginliği (1776), Adam Smith

shapeimage 6.png1844 El Yazmaları (1844), Karl Marx
Komünist Manifesto (1848), Karl Marx & Friedrich Engels 


Özgürlük Üstüne (1859), John Stuart Mill

shapeimage 7.png
Batı Cephesinde Yeni Birşey Yok (1929), Erich Maria Remarque

shapeimage 8.pngCesur Yeni Dünya (1932), Aldous Huxley

shapeimage 9.pngHayvan Çiftliği (1945), George Orwell

shapeimage 10.png1984 (1949), George Orwell

GENEL KAYNAKLAR 


huberman.jpg
   Feodal Topumdan Yirminci Yüzyıla (1936), Leo Huberman (İstanbul: İletişim, 2002)
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri: Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü (1966), Barrington Moore, Jr. (Ankara: İmge, 2003)


Uluslar ve Ulusçuluk(1983), Ernest Gellner (İstanbul: Hil Yayınları, 2008)


Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması (1991), Benedict Anderson (İstanbul: Metis, 2004)


Milletler ve Milliyetçilik: 1780'den Günümüze Program, Mit, Gerçeklik(1991), Eric J. Hobsbawm (İstanbul: Ayrıntı, 1995)


stone.jpg
Birinci Dünya Savaşı (2009), Norman Stone (İstanbul: Doğan Kitap, 2010)


shapeimage 11.png
Modernite ve Holocaust (1989), Zygmunt Bauman (İstanbul: Versus Kitap, 2007)
332434 2.jpg
  Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı (1998), Mark Mazower (İstanbul: Yapı Kredi, 2010)