o KÇK (Kültürel Çalışmalar ve Kimlik)

Ders Hakkında

Bu dersin amacı, kültürel çalışmaların 1960’lardan beri sorunsallaştırmakta olduğu kimlik kavramına dair tartışmaları ortaya koymak ve bu şekilde kültürel alanı, içinde yaşadığımız dünyayı, toplumları ve kendi hayatlarımızı kendi çok sesliliği ve çeşitliliği içinde anlamaya çalışmaktır.  Dolayısıyla, yapmak istediğimiz şey kuramsal ve pratik yaklaşımlar ışığında kimlik gibi çok yönlü bir kavramı kültürel çalışmaların disiplinlerarası platformunda incelemek ve değerlendirmektir.


web3 colorful collage.jpg


Ders Konuları

1. Hafta - Tanışma ve Ders Programının Açıklanması

2.Hafta - Kültürel Çalışmalar ve Kültürel Teori: Tanımlar, Metodoloji

3. Hafta - Kültürel Teori: Kültürelcilik ve Yararcılık 

4. Hafta - Kültürel Teori: Frankfurt Okulu ve Sonrası 

5. Hafta - Toplumsal Cinsiyet ve Kimlikler (1)

6. Hafta - Vize (1)

7. Hafta - Ulusal Kimlik: Milliyetçi Söylem, ‘Öteki’ ve Kültürel İzafiyet (1)

8. HaftaUlusal Kimlik: Milliyetçi Söylem, ‘Öteki’ ve Kültürel İzafiyet (2)

9. HaftaAzınlıklar, Azınlık Olmak ve Azınlık Kimliği

10. Hafta - Kimlik ve Farklılık: Çokkültürcülük, Kültürlerarasılık ve Öteki

11. Hafta - Türkiye’de Kültür, Kimlik ve Azınlıklar: Yakın Tarihten Günümüze 

12. Hafta - Vize (2)

13. Hafta - Avrupa ve Kimlik: Doğu/Batı Sorunsalı, Şarkiyatçılık, Garbiyatçılık

14. HaftaKüreselleşme, Kültür ve Kimlik

15. Hafta - Ödevler ve Genel Değerlendirme