TricoteuseFransız Devrimi’nin özellikle giyotinin sıkça kullanıldığı terör döneminde şehir meydanlarında halka açık infazlar yapılırdı. Kendi içinde bir gösteri haline dönüşen bu idam seanslarında en ön sırada yer kapmak önemliydi.  Genellikle ilk sıralarda yer alan ve yaşlı kadınlardan oluşan grup beklerken sıkılmamak için örgü örerdi.  Bu gruba Fransızca “örgü örenler” anlamına gelen tricoteuse denirdi.