Magna Carta Libertatum


Bildiğimiz gibi Magna Carta (Büyük Ant) 1215 tarihinde soylular ile İngiltere kralı arasında imzalanan tarihi anlaşma.  Magna Carta’nın önemi sadece 1215 ile sınırlı değil.  Batı Avrupa’nın tarihsel gelişimi içindeki yapısal değişimin sembollerinden biri.  Orjinal metinlerden tümü günümüze ulaşamasa da Londra’daki British Library’de bir kopya bulunuyor.  O zaman için çok değerli olan parşömen kağıdına basılmış.  Magna Carta hakkında ayrıca British Library dönemin ruhu hakkında da fikir veren son derece öğretici bir web sitesi hazırlamış.   Bir bakmaya değer.... http://www.bl.uk/treasures/magnacarta