Fortuna

Machiavelli’nin Prens adlı eseri özellikle uluslararası ilişkiler alanında devam eden bir tartışmaya parmak basıyor.  Virtu ve Fortuna kavramları insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlarını sorguluyor ve tartışmaya açıyor.  Kendi (bazen ‘iyi’ bazen değil) özelliklerimizden oluşan ve insan iradesini, yeteneğini ve erdemini temsil eden Virtu kontrol edebildiğimiz tarafımızı temsil ediyor.  Buna karşın ‘fırtına’ kelimesinin de kökenini teşkil eden Fortuna kavramının kader ile ilişkisi var.  Olayların veya dünyanın kontrol edemedığimiz, önceden kestirilemeyen tarafı ile ilgili Fortuna.  Machiavelli’ye göre Fortuna bu anlamda dişil bir enerjiyi temsil ediyor.  Aslında bu şekliyle Fortuna kavramı feminist bir analizi de davet ediyor.