Dört Duvar Bir Ayin

Çıktığı döneme göre Reformasyon çağının en radikal cemaatlerinden biri sayılabilecek Calvinist hareket Katolik Hristiyanlığın ihtişamı ve sembolizminden pek hazzetmiyordu.  Ayin ritüelleri, müzik, duvarladaki süslemeler ve gravürler Calvinist anlayışa uygun düşmüyordu.  Rahiplerin kıyafetleri Katoliklere göre son derece sadeydi.  Calvinist kiliseler öğretiye uygun olarak imaj ve heykellerden arınmış, simetrik bir düzene sahip minimalist bir estetik anlayışa sahip yapılardı.  Yukarıdaki resim ‘Dört Duvar Bir Ayin’ olarak özetlenen, son derece basit ve sade anlayışla tasarlanan Calvinist bir Kilise’den bir kesit sunuyor.