Cumhuriyet TakvimiFransız Devrimi’nin en belirgin özelliklerinden birisi belki tarihte ilk defa gelenekle bağların bu kadar radikal bir biçimde koparma iradesinin gösterilmesiydi. Sıfırdan başlama, sil-baştan yapma çabası günlük hayatı etkileyecek kadar kapsamlı etkilere sahipti.  Fransız Cumhuriyet Takvimi veya Devrim Takvimi bu çabanın enteresan örneklerinden biridir.  Yeni takvime göre artık Cumhuriyet’in ilan edildiği 22 Eylül 1792 sıfır tarihi kabul edilecekti.  Sistem eski takvimden bir hayli farklıydı.  Her bir gün 10  (yeni )saate bölünmüştü.  Her (yeni) saat ise 100 yeni dakikaya, her bir yeni dakika da 100 yeni saniyeye eşitti.  Ayda 10 günden oluşan 3 hafta mevcuttu.  Yeni hesaba göre bir yeni saat 144 eski dakika, 1 yeni dakika da 86.4 eski saniye demekti.  Dolayısıyla 1 yeni saniye 0.864 eski saniyeye eşitti, yani yeni saniye eskisine oranla biraz kısaydı.  Yeni zamana göre saatler yapılmaya başlandı, fakat yeterince başarılı olmadı.  Yılın her bir günü için çiçek, bitki ve balık isimlerinden birer isim belirlendi.  Ay isimleri değiştirildi.  Cumhuriyet Takvimi 1793 ile 1805 arasında 12 yıl resmen kullanıldı.