Blog

Political Ideologies Midterm 2

Political Ideologies midterm 2 examination will cover topics that come after midterm 1. Anarchism, feminism and fascism are ideologies included in the examination.

Good luck!

TYTD 2. Vize Kapsama alanı

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler 2.Vize sınavı için 1. Vize konuları kapsama alanı dışı. Liberalizmden Ekim Devrimi’ne kadar sorumluyuz.  Ekim Devrimi sınava dahil değil. Liberalizm, Aydınlanma, Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, Marksizm, Emperyalizm ve Milliyetçilik konuları sınava dahildir. Kitapta da kapsama alanı 80. sayfadan 167. sayfaya kadar olan kısım.

Herkese bol şans!

TYTD 1. Vize Kapsama alanı

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler 1.Vize sınavı için ilk haftadan Liberalizm’e kadar sorumluyuz.  Liberalizm sınava dahil değil. Feodal dönem, feodal dönemin gerilemesi, şehirlerin çıkışı, Rönesans, Protestan Reformasyonu, coğrafi keşifler, fiyat devrimi, merkantalizm, merkezileşme, merkezi devlet, modern devlet ve ticari devrim konuları sınava dahildir. Kitapta da kapsama alanı 80. sayfaya kadar olan kısım.

Herkese bol şans!

Endüstri Devrimi ve Çocuk İşçiler

Coaltub


Endüstri Devrimi’ndeki çalışma şartları son derece gayri-insaniydi.  Çocuk ve kadın işgücü, makine kullanımından doğan marazlar, kalıcı sakatlıklar, kazalar ve çeşitli sağlık problemleri ve bütün bunların ötesinde grev hakkı konusundaki kısıtlamalar endüstrileşmenin diğer, karanlık yüzünü teşkil ediyordu.  Bu ağır gayri-insani şartlar Marksizmin doğuşuna büyük ölçüde ilham kaynağı olmuştur.

Cumhuriyet Takvimi

Horloge-republicaine1


Fransız Devrimi’nin en belirgin özelliklerinden birisi belki tarihte ilk defa gelenekle bağların bu kadar radikal bir biçimde koparma iradesinin gösterilmesiydi. Sıfırdan başlama, sil-baştan yapma çabası günlük hayatı etkileyecek kadar kapsamlı etkilere sahipti.  Fransız Cumhuriyet Takvimi veya Devrim Takvimi bu çabanın enteresan örneklerinden biridir.  Yeni takvime göre artık Cumhuriyet’in ilan edildiği 22 Eylül 1792 sıfır tarihi kabul edilecekti.  Sistem eski takvimden bir hayli farklıydı.  Her bir gün 10  (yeni )saate bölünmüştü.  Her (yeni) saat ise 100 yeni dakikaya, her bir yeni dakika da 100 yeni saniyeye eşitti.  Ayda 10 günden oluşan 3 hafta mevcuttu.  Yeni hesaba göre bir yeni saat 144 eski dakika, 1 yeni dakika da 86.4 eski saniye demekti.  Dolayısıyla 1 yeni saniye 0.864 eski saniyeye eşitti, yani yeni saniye eskisine oranla biraz kısaydı.  Yeni zamana göre saatler yapılmaya başlandı, fakat yeterince başarılı olmadı.  Yılın her bir günü için çiçek, bitki ve balık isimlerinden birer isim belirlendi.  Ay isimleri değiştirildi.  Cumhuriyet Takvimi 1793 ile 1805 arasında 12 yıl resmen kullanıldı.


Tricoteuse

tricoteuse


Fransız Devrimi’nin özellikle giyotinin sıkça kullanıldığı terör döneminde şehir meydanlarında halka açık infazlar yapılırdı. Kendi içinde bir gösteri haline dönüşen bu idam seanslarında en ön sırada yer kapmak önemliydi.  Genellikle ilk sıralarda yer alan ve yaşlı kadınlardan oluşan grup beklerken sıkılmamak için örgü örerdi.  Bu gruba Fransızca “örgü örenler” anlamına gelen tricoteuse denirdi.


Tordesillas Antlaşması (1494)

Papalık aracılığıyla yeni keşfedilen yerlerin İspanya ve Portekiz Krallıkları arasında paylaştırılması esasına dayanan Tordesillas Anlaşması 7 Haziran 1494 yılında imzalanmıştır.  Antlaşma kabaca Atlas Okyanusu’nu dikey kesen bir meridyenin kabulu üzerinden yapılır.  Meridyenin doğusu Portekiz Kralığı’na batısı ise İspanya Krallığı’na verilir.  Zamanla Antlaşma’nın şartlarının zorlanması ve Portekizlilerin o dönemde henüz keşfedilmemiş Güney Amerika kıtasının doğu burnunu kullanarak (yani Tordesillas meridyeninin doğusundan )kıtaya yayılmaya başladığını görürüz.

Bacalhau

Bacalhau.jpg

Coğrafi keşifler döneminin Portekiz mutfağına bir armağanı.  Portekizcede bir tür okyanus balığının kurutulmuş-tuzlanmış biçimine verilen genel ad.  1500’lerde Portekizli gemiciler keşif seferlerine çıkmadan önce gemi ambarlarında yiyecek stokluyorlardı.  En yaygın yiyecek okyanus balıklarının (genellikle cod) kurutulup tuzlanmasıyla yapılan bacalhau idi.  Yiyeceklerin önceden stoklanması zorlu okyanus koşullarında balık tutma-yemek yapma uğraşından daha pratikti.  Bacalhau zamanla değişik yöntemlerle hazırlanan birbirinden farklı yemeklerin ana malzemesi oldu.