Blog

Political Ideologies Midterm 2 2

Political Ideologies midterm 2 examination will cover topics that come after midterm 1. Anarchism, feminism and fascism are ideologies included in the examination.

Good luck!

TYTD 2. Vize Kapsama alanı 2

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler 2.Vize sınavı için 1. Vize konuları kapsama alanı dışı. Liberalizmden Ekim Devrimi’ne kadar sorumluyuz.  Ekim Devrimi sınava dahil değil. Liberalizm, Aydınlanma, Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, Marksizm, Emperyalizm ve Milliyetçilik konuları sınava dahildir. Kitapta da kapsama alanı 80. sayfadan 167. sayfaya kadar olan kısım.

Herkese bol şans!

Endüstri Devrimi ve Çocuk İşçiler

Coaltub


Endüstri Devrimi’ndeki çalışma şartları son derece gayri-insaniydi.  Çocuk ve kadın işgücü, makine kullanımından doğan marazlar, kalıcı sakatlıklar, kazalar ve çeşitli sağlık problemleri ve bütün bunların ötesinde grev hakkı konusundaki kısıtlamalar endüstrileşmenin diğer, karanlık yüzünü teşkil ediyordu.  Bu ağır gayri-insani şartlar Marksizmin doğuşuna büyük ölçüde ilham kaynağı olmuştur.

TYTD 1. Vize Kapsama alanı 2

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler 1.Vize sınavı için ilk haftadan Liberalizm’e kadar sorumluyuz.  Liberalizm sınava dahil değil. Feodal dönem, feodal dönemin gerilemesi, şehirlerin çıkışı, Rönesans, Protestan Reformasyonu, coğrafi keşifler, fiyat devrimi, merkantalizm, merkezileşme, merkezi devlet, modern devlet ve ticari devrim konuları sınava dahildir. Kitapta da kapsama alanı 80. sayfaya kadar olan kısım.

Herkese bol şans!