Blog

Kara Ölüm (Veba)

plaguedoctor.jpg

Avrupa’da defalarca etkili olan veba salgınları arasında en şiddetlilerinden biri 1300’lerin ortalarında yaşandı.  Hastalık o döneme özgü fare ve bir tür sinek vasıtasıyla yayıldı.  Veba geldiğinde yapacak pek bir şey yoktu.  İnsanların az olduğu bölgelere çekilme en yaygın savunma mekanizmasıydı.  Londra şehrinin yarıdan fazlasının vebaya kurban gittiği söylenir.  Ortaçağ’da doktorlar yukarıdaki gibi giyinirler ve hastayla teması kuş gagasına benzeyen ve hava alma kanalları nefes alıp vermeyi rahatlatmak için değişik otlarla donatılmış maskeleri takarlardı.

Magna Carta Libertatum


Bildiğimiz gibi Magna Carta (Büyük Ant) 1215 tarihinde soylular ile İngiltere kralı arasında imzalanan tarihi anlaşma.  Magna Carta’nın önemi sadece 1215 ile sınırlı değil.  Batı Avrupa’nın tarihsel gelişimi içindeki yapısal değişimin sembollerinden biri.  Orjinal metinlerden tümü günümüze ulaşamasa da Londra’daki British Library’de bir kopya bulunuyor.  O zaman için çok değerli olan parşömen kağıdına basılmış.  Magna Carta hakkında ayrıca British Library dönemin ruhu hakkında da fikir veren son derece öğretici bir web sitesi hazırlamış.   Bir bakmaya değer.... http://www.bl.uk/treasures/magnacarta