Blog

Kara Ölüm (Veba)

plaguedoctor.jpg

Avrupa’da defalarca etkili olan veba salgınları arasında en şiddetlilerinden biri 1300’lerin ortalarında yaşandı.  Hastalık o döneme özgü fare ve bir tür sinek vasıtasıyla yayıldı.  Veba geldiğinde yapacak pek bir şey yoktu.  İnsanların az olduğu bölgelere çekilme en yaygın savunma mekanizmasıydı.  Londra şehrinin yarıdan fazlasının vebaya kurban gittiği söylenir.  Ortaçağ’da doktorlar yukarıdaki gibi giyinirler ve hastayla teması kuş gagasına benzeyen ve hava alma kanalları nefes alıp vermeyi rahatlatmak için değişik otlarla donatılmış maskeleri takarlardı.