Blog

Political Ideologies - Grading System


Grading system for Political Ideologies for my group (Group 2) is as follows:


100-84  AA

  83-77  BA

  76-70  BB

  69-63  CB

  62-55  CC

  54-47  DC

  46-40  DD

  39-30  FD

  29-0    FF


Grading system is determined in accordance with the average level of the class. Final exam will be from all chapters with more weight to the ones covered after Midterm 2.  For the time and place of the final exam please check out SINAVLAR or itb web site.

Good luck,

Kerem Karaosmanoğlu

TYTD - Not Skalası


Benim gruplarım için notlandırma sistemine göre düzenlenmiş ve geçerli olacak skala aşağıdadır.  


Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler (6)  dersi için:


100-84  AA

  83-77  BA

  76-70  BB

  69-63  CB

  62-55  CC

  54-47  DC

  46-40  DD

  39-30  FD

  29-0    FF


Yukarıdaki skala derslerdeki genel duruma ve ortalamaya göre belirlenmiştir.  Çan sistemi uygulanmamaktadır.

Bana gelen soruların %90’ının cevabı GİRİŞ videosunda mevcuttur. Ödev uygulaması yoktur. Final sınavı ağırlıklı olarak vize sonrası olmak üzere bütün konuları kapsamaktadır. Sınav tarihi ve yeri için lütfen SINAVLAR bölümü veya itb web sitesini ziyaret edin. 

Herkese şimdiden bol şans,

Kerem Karaosmanoğlu