Blog


Political Ideologies - Grading System


Grading system for Political Ideologies for my group (Group 2) is as follows:


100-84  AA

  83-77  BA

  76-70  BB

  69-63  CB

  62-55  CC

  54-47  DC

  46-40  DD

  39-30  FD

  29-0    FF


Grading system is determined in accordance with the average level of the class. Final exam will be from all chapters with more weight to the ones covered after Midterm 2.  For the time and place of the final exam please check out SINAVLAR or itb web site.

Good luck,

Kerem Karaosmanoğlu

TYTD - Not Skalası


Benim gruplarım için notlandırma sistemine göre düzenlenmiş ve geçerli olacak skala aşağıdadır.  


Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler (6)  dersi için:


100-84  AA

  83-77  BA

  76-70  BB

  69-63  CB

  62-55  CC

  54-47  DC

  46-40  DD

  39-30  FD

  29-0    FF


Yukarıdaki skala derslerdeki genel duruma ve ortalamaya göre belirlenmiştir.  Çan sistemi uygulanmamaktadır.

Bana gelen soruların %90’ının cevabı GİRİŞ videosunda mevcuttur. Ödev uygulaması yoktur. Final sınavı ağırlıklı olarak vize sonrası olmak üzere bütün konuları kapsamaktadır. Sınav tarihi ve yeri için lütfen SINAVLAR bölümü veya itb web sitesini ziyaret edin. 

Herkese şimdiden bol şans,

Kerem Karaosmanoğlu

Final Sınavı (TYTD)

Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler Final Sınavı ağırlıklı olarak II. Vize sonrası konular olmak üzere tüm konuları kapsayacaktır. Final tarihi ve yeri için lütfen tıklayın.

Final Exam (Political Ideologies)

Political Ideologies final examination will include all topics that have been covered in class. There will be more questions on the ideologies that have been excluded in both midterms (fundamentalism and environmentalism). For the exam date, place & time, please click here.

Modernite ve Holokost

Bauman’ın ödüllü kitabı Türkçe’ye çevrildi.

Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust adlı kitabında Holokost’un dünyada daha önce yaşanan hiçbir şeye benzemediği üzerinde durur.  Bauman’a göre Holokost, yani Nazi Almanyası sırasında yaşanan soykırım, moderniteye zalim bir başkaldırı olmaktan ziyade, modern aklın bizi götürebileceği noktalardan sadece biridir.  Zira Naziler modern gözetleme, sayım, istatistik, sınıflandırma, propaganda ve istihbarat tekniklerinden yararlanmıştı.  Milyonlarca insanın Avrupa’nın dört bir yanından kamplara getirilmesi ciddi bir organizasyon gerektiriyordu. Ölüm kamplarını dizayn eden mühendisler, yazışmaları yapan subaylar ve kayıtları tutan bürokratlar araçsal akla dayalı bu modern sistemin parçalarıydı.  Daha fazlası için, Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust, İstanbul: Versus Kitap, 2007.  Bknz klasikler.

İkinci Dünya Savaşı ve Ölüm Kampları


İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında faaliyette bulunan çalışma ve toplama kamplarına zamanla insanları yok etmek amacıyla kurulan ölüm kampları da eklendi.  Auschwitz–Birkenau, Treblinka, Sobibor ve Belzec gibi ölüm kamplarının çoğu işgal altındaki Polonya topraklarındaydı.  Auschwitz’deki kampta beş sene içinde 1 milyondan fazla, Treblinka’daki kampta Temmuz 1942’den Ekim 1943’e kadar 850,000 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

1. Dünya Savaşı ve Teknoloji


Birinci Dünya Savaşı kendinden önceki savaşlarda görülmeyen yeniliklerin ve ilklerin yaşandığı bir savaş olmuştur.  Birbirinden çok farklı zamanlara ait tekniklerin ve teknolojilerin tek bir savaşta toplanması konusunda da bir ilk olma özelliğine sahiptir.  Birinci Dünya Savaşı’nda radyo teknolojisinden, dikenli tellere, tanklardan zeplinlere, uçaklardan, denizaltılara, kimyasal silahlardan makinalı tüfeklere kadar birçok silah ve araç denenmiş ve kullanılmıştır.  Amfibik çıkarmaların (denizden karaya) yanısıra siper muharebeleri savaşa damgasını vurmuştur.

Political Ideologies Midterm 2

Political Ideologies midterm 2 examination will cover topics that come after midterm 1. Anarchism, feminism and fascism are ideologies included in the examination.

Good luck!

TYTD 2. Vize Kapsama alanı

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler 2.Vize sınavı için 1. Vize konuları kapsama alanı dışı. Liberalizmden Ekim Devrimi’ne kadar sorumluyuz.  Ekim Devrimi sınava dahil değil. Liberalizm, Aydınlanma, Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, Marksizm, Emperyalizm ve Milliyetçilik konuları sınava dahildir. Kitapta da kapsama alanı 80. sayfadan 167. sayfaya kadar olan kısım.

Herkese bol şans!

TYTD 1. Vize Kapsama alanı

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler 1.Vize sınavı için ilk haftadan Liberalizm’e kadar sorumluyuz.  Liberalizm sınava dahil değil. Feodal dönem, feodal dönemin gerilemesi, şehirlerin çıkışı, Rönesans, Protestan Reformasyonu, coğrafi keşifler, fiyat devrimi, merkantalizm, merkezileşme, merkezi devlet, modern devlet ve ticari devrim konuları sınava dahildir. Kitapta da kapsama alanı 80. sayfaya kadar olan kısım.

Herkese bol şans!