Blog


Kara Ölüm (Veba)

plaguedoctor.jpg

Avrupa’da defalarca etkili olan veba salgınları arasında en şiddetlilerinden biri 1300’lerin ortalarında yaşandı.  Hastalık o döneme özgü fare ve bir tür sinek vasıtasıyla yayıldı.  Veba geldiğinde yapacak pek bir şey yoktu.  İnsanların az olduğu bölgelere çekilme en yaygın savunma mekanizmasıydı.  Londra şehrinin yarıdan fazlasının vebaya kurban gittiği söylenir.  Ortaçağ’da doktorlar yukarıdaki gibi giyinirler ve hastayla teması kuş gagasına benzeyen ve hava alma kanalları nefes alıp vermeyi rahatlatmak için değişik otlarla donatılmış maskeleri takarlardı.

Magna Carta Libertatum


Bildiğimiz gibi Magna Carta (Büyük Ant) 1215 tarihinde soylular ile İngiltere kralı arasında imzalanan tarihi anlaşma.  Magna Carta’nın önemi sadece 1215 ile sınırlı değil.  Batı Avrupa’nın tarihsel gelişimi içindeki yapısal değişimin sembollerinden biri.  Orjinal metinlerden tümü günümüze ulaşamasa da Londra’daki British Library’de bir kopya bulunuyor.  O zaman için çok değerli olan parşömen kağıdına basılmış.  Magna Carta hakkında ayrıca British Library dönemin ruhu hakkında da fikir veren son derece öğretici bir web sitesi hazırlamış.   Bir bakmaya değer.... http://www.bl.uk/treasures/magnacarta

Final Sınavı (TYTD)

Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler Final Sınavı ağırlıklı olarak II. Vize sonrası konular olmak üzere tüm konuları kapsayacaktır. Final tarihi ve yeri için lütfen tıklayın.

Not Skalaları (TYTD & PI) / Grading System (for TYTD & PI)

Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler ve Siyasi İdeolojiler dersleri için not skalası aşağıdaki gibidir. 

Grading system for TYTD and Political Ideologies courses is as follows:


100-84  AA

 83-77  BA

 76-70  BB

 69-63  CB

 62-55  CC

 54-47  DC

 46-40  DD

 39-30  FD

 29-0    FF


Modernite ve Holokost

Bauman’ın ödüllü kitabı Türkçe’ye çevrildi.

Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust adlı kitabında Holokost’un dünyada daha önce yaşanan hiçbir şeye benzemediği üzerinde durur.  Bauman’a göre Holokost, yani Nazi Almanyası sırasında yaşanan soykırım, moderniteye zalim bir başkaldırı olmaktan ziyade, modern aklın bizi götürebileceği noktalardan sadece biridir.  Zira Naziler modern gözetleme, sayım, istatistik, sınıflandırma, propaganda ve istihbarat tekniklerinden yararlanmıştı.  Milyonlarca insanın Avrupa’nın dört bir yanından kamplara getirilmesi ciddi bir organizasyon gerektiriyordu. Ölüm kamplarını dizayn eden mühendisler, yazışmaları yapan subaylar ve kayıtları tutan bürokratlar araçsal akla dayalı bu modern sistemin parçalarıydı.  Daha fazlası için, Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust, İstanbul: Versus Kitap, 2007.  Bknz klasikler.

İkinci Dünya Savaşı ve Ölüm Kampları


İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında faaliyette bulunan çalışma ve toplama kamplarına zamanla insanları yok etmek amacıyla kurulan ölüm kampları da eklendi.  Auschwitz–Birkenau, Treblinka, Sobibor ve Belzec gibi ölüm kamplarının çoğu işgal altındaki Polonya topraklarındaydı.  Auschwitz’deki kampta beş sene içinde 1 milyondan fazla, Treblinka’daki kampta Temmuz 1942’den Ekim 1943’e kadar 850,000 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

1. Dünya Savaşı ve Teknoloji


Birinci Dünya Savaşı kendinden önceki savaşlarda görülmeyen yeniliklerin ve ilklerin yaşandığı bir savaş olmuştur.  Birbirinden çok farklı zamanlara ait tekniklerin ve teknolojilerin tek bir savaşta toplanması konusunda da bir ilk olma özelliğine sahiptir.  Birinci Dünya Savaşı’nda radyo teknolojisinden, dikenli tellere, tanklardan zeplinlere, uçaklardan, denizaltılara, kimyasal silahlardan makinalı tüfeklere kadar birçok silah ve araç denenmiş ve kullanılmıştır.  Amfibik çıkarmaların (denizden karaya) yanısıra siper muharebeleri savaşa damgasını vurmuştur.

Political Ideologies Midterm 2 2

Political Ideologies midterm 2 examination will cover topics that come after midterm 1. Anarchism, feminism and fascism are ideologies included in the examination.

Good luck!

TYTD 2. Vize Kapsama alanı 2

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler 2.Vize sınavı için 1. Vize konuları kapsama alanı dışı. Liberalizmden Ekim Devrimi’ne kadar sorumluyuz.  Ekim Devrimi sınava dahil değil. Liberalizm, Aydınlanma, Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, Marksizm, Emperyalizm ve Milliyetçilik konuları sınava dahildir. Kitapta da kapsama alanı 80. sayfadan 167. sayfaya kadar olan kısım.

Herkese bol şans!

Endüstri Devrimi ve Çocuk İşçiler

Coaltub


Endüstri Devrimi’ndeki çalışma şartları son derece gayri-insaniydi.  Çocuk ve kadın işgücü, makine kullanımından doğan marazlar, kalıcı sakatlıklar, kazalar ve çeşitli sağlık problemleri ve bütün bunların ötesinde grev hakkı konusundaki kısıtlamalar endüstrileşmenin diğer, karanlık yüzünü teşkil ediyordu.  Bu ağır gayri-insani şartlar Marksizmin doğuşuna büyük ölçüde ilham kaynağı olmuştur.